Het blijvend verrijken van het stadsbeeld van Meppel met voor haar kenmerkende historische binnenvaartschepen.

Aanvragen

Kaart

Stichting Historische Schepen Meppel adviseert het college over de algemene visie, het beleid en de kwaliteit voor zover het betreft historische vaartuigen in het grachtengebied, zoals aangegeven op de bij dit reglement behorende kaart (downloaden als pdf)

Havenverordening

Stichting Historische Schepen Meppel adviseert het college over een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats voor een historisch vaartuig, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Havenverordening.

Uitwerking

De toetsingscriteria als bedoeld in het derde lid kunnen door Stichting Historische Schepen Meppel worden uitgewerkt. De uitwerking c.q. nadere invulling van de toetsingscriteria dient ter goedkeuring aan het college te worden voorgelegd.

Toetsingscriteria

De advisering van Stichting Historische Schepen Meppel vindt plaats aan de hand van de toetsingscriteria, die zijn opgenomen in de bij dit reglement behorende document (downloaden als pdf).

Stichting Historische Schepen Meppel brengt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag voor een vergunning advies uit aan het college.

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor een ligplaats voor historische schepen, moet worden voldaan aan onder andere de volgende criteria:

  1. Leeftijd
  2. Scheepstype
  3. Silhouet
  4. Staat van het schip
  5. Voortbewegen van het schip
  6. Mate waarin met het schip moet worden gevaren
  7. Restauratieplan
  8. Omvang en welstand

Overig

Het schip is ingeschreven in het Schepenregister van het kadaster en wordt bewoond door de daar geregistreerde eigenaar.

Links

Contact

Wanneer u voor een ligplaats in Meppel in aanmerking wilt komen en uw schip voldoet niet helemaal aan de aanvullende toetsingscriteria, neem dan vooral contact op met Stichting Historische Schepen Meppel , bij voorkeur per email. We kunnen dan bekijken of er toch mogelijkheden zijn.

Schepen in onze gracht

Klik in de afbeelding op een ligplaats voor informatie over dat schip.

Bekijk op de telefoon of ipad in de liggende stand voor een groter beeld.