Doel

Het doel van de stichting:

Het blijvend verrijken van het stadsbeeld van Meppel met voor haar kenmerkende historische binnenvaartschepen.

De stichting adviseert aan de gemeente en derden inzake:

(potentiële) vergunningsaanvragers a.d.h.v. criteria

Naleving criteria bestaande vergunninghouders

Ligplaatsen/faciliteiten – onderhoud e.d.

Waterwegen binnenstad (staat van onderhoud)

Historie

De stad Meppel heeft een grote maritieme historie en speelt ook nu nog een belangrijk rol in het vervoer over water. De haven van Meppel is de meest landinwaarts gelegen officieel erkende zeehaven van Nederland.

Kenmerkend voor Meppel zijn (behalve de twee fraaie molens en kerk) de grachten die gelukkig voor een deel open zijn gehouden en gerenoveerd.

 

In de gemeente Meppel ontstond een commissie onder de naam: “Invulling van de grachten”. Deze commissie bestond uit leden van politieke partijen uit de raad en enkele ‘buitenstaanders’.
Hieruit zijn twee stichtingen ontstaan:

 

  1. Stichting Meppel Vol Vaart, die het grachtenfestival organiseert
  2. De Stichting Schepen in Meppeler Grachten – sinds 2023 onder de naam
    Historische Schepen Meppel (H.S.M.)

In de grachten van Meppel is een beperkt aantal ligplaatsen voor bewoonde schepen beschikbaar. De aanvragen van scheepseigenaren voor ligplaatsen die bij/via de gemeente Meppel binnenkomen, worden aan de hand van criteria (link) beoordeeld door een schouwcommissie van H.S.M. Deze commissie brengt een advies  uit aan de gemeente Meppel.

Inmiddels liggen er vijf schepen in de grachten. In de loop van 2023 volgen er nog twee. (link naar scheepsinformatie)

 

Meer informatie en beeld is te vinden op de website van Stichting Oud Meppel: www.oudmeppel.nl

Het blijvend verrijken van het stadsbeeld van Meppel met voor haar kenmerkende historische binnenvaartschepen.